De lemen troon is een historisch spektakel over de Honderdjarige Oorlog tussen Frankrijk en Engeland, prachtig getekend door Theo (Murena). De serie gaat een compleet verhaal in 7 delen worden.